KALİTE POLİTİKAMIZ


Kalite politikasının tüm çalışanlarca anlaşılması ve benimsenmesinin sağlanması için eğitim faaliyetleri düzenlenir. Politikanın, pazar ihtiyaçları ile şirket ihtiyaçlarına uyumunu sağlamak için yeniden değerlendirilmesi, periyodik olarak yapılan yönetim gözden geçirme toplantıları ile güvence altına alınmıştır.

Kullanım yerindeki uygunluğu tespit edilmiş, minimum maliyette ürünler üretmenin yanı sıra tam zamanında ve istenilen miktarlarda sevkiyatlar yaparak yurtiçi ve yurtdışında yüksek rekabet gücü yaratmaktır. Bunun yanında her süreçte sürekli iyileştirmeye açık, müşteri ve süreç odaklı, çevreye dost bir üretim gerçekleştirmektir.