ÇEVRE POLİTİKAMIZ


NANO YAY SAN. olarak yatak ve mobilya yayları üretimi yapan tesislerimizdeki tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmek temel anlayışımızdır. Bu inançla ilkelerimiz;

  • Tüm proseslerimizde kaynak tüketimini (elektrik, su, yakıt vb.) kontrol altında tutmak.
  • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer yasal ilgili hükümlere uymak
  • Çevre bakanlığı Atık yönetimi kanunlarına uymak.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye dost üretim teknolojilerini kullanarak, kirliliği önlemek.
  • Geri dönüşüm, geri kazanım ve tekrar kullanım anlayışını benimsemek ve uygulamak.
  • Sürdürülebilir çevre oluşturmanın bir parçası olarak, Çevre Yönetim Sistemimizi kurmak ve sürekli iyileştirmek.
  • Yeni yapılacak projelerde çevreye olan etkileri değerlendirmek

Bu ilkeleri yerine getirirken amacımız; Uluslararası bir değer olan çevremizi; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla işbirliği içerisinde korumak, eğitimli ve bilinçli bir toplum yaratmaktır.